• Naše škola používá EduPage školní informační systém. Přihlaste se Vaším účtem a zkontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplování, probrané učivo a domácí úkoly na další den.
    • Vyzkoušejte také EduPage mobilní aplikaci, která je dostupná na zařízeních s operačním systémem Android a iOS. Dostávejte informace školy přímo do Vašeho mobilu.
    • Počítačová učebna
    • Historická budovy je moderně vybavena dle potřeb současné výuky. Škola disponuje několika odbornými učebnami.
    • Školní družina
    • Školní družina je rozdělena do pěti oddělení, která využívají jednu samostatnou učebnu, čtyři koutky školní družiny a venkovní hřiště s hracími prvky.
    • Učebna 1. stupně
    • Učebny jsou vybaveny moderním nábytkem. Výzdoba je zajiš´tována nejen didaktickými materiály, které podporoují výuku, ale i pracemi žáků. Většina učeben je vybavena interaktivní technikou.
    • Mobilní uživatelé
     • Mobilní uživatelé

      Vážení mobilní uživatelé,

      Váš rozvrh si můžete zkontrolovat i na Vašem mobilním zařízení. Pokud máte iPad, iPhone nebo zařízení s OS Android, můžete si stáhnout nativní aplikaci pro Vaše zařízení.

      Pro více informací klikněte here.

    • Rozvrhy a suplování
     • Rozvrhy a suplování

      Vážení učitelé a žáci,

      můžete si zkontrolovat Váš rozvrh a aktuální suplování. Stačí kliknout na odkaz v horní části stránky.

    • Vznik této www stránky
     • Vznik této www stránky

      Stránka naší školy je konečně na internetu. Najdete tu množství různých funkcí a zajímavostí. Seznamy žáků, tříd, učitelů, rozvrhy, aktuální suplování a řadu jiných údajů.

  • Zvonění

   Středa 23. 1. 2019